ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με πλήρη ακεραιότητα αναπτύσσοντας ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, διευκολύνοντας τις μεταφορές, επενδύοντας στην ασφάλεια των οδηγών, συμβάλλοντας στο κοινό όφελος και στην ποιότητα ζωής, συντηρώντας τις υποδομές και προστατεύοντας το περιβάλλον.

vision

Το Όραμα μας

Να αναγνωριστούμε ως η κορυφαία εταιρία στον κλάδο. Να λειτουργούμε πάντα με σεβασμό στους εργαζόμενους και στους πελάτες μας, αλλά να μεριμνούμε για τον κοινωνικό μας περίγυρο.

target

Ο Στόχος μας

Να λειτουργούμε με πλήρη ακεραιότητα

Υγιές και Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Αναπτύσσοντας ένα Υγιές και Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις

Διευκολύνοντας τις μεταφορές

Διευκολύνοντας τις μεταφορές

Επενδύοντας στην ασφάλεια των οδηγών

Επενδύοντας στην ασφάλεια των οδηγών

Ποιότητα ζωής

Συμβάλλοντας στο κοινό όφελος και στην ποιότητα της ζωής στην κοινωνία

Συντηρώντας την υποδομή

Συντηρώντας την υποδομή

Οι Δεσμεύσεις μας

channels

Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας σε όλες ανεξαιρέτως τις βαθμίδες ιεραρχίας

scanning

Ανίχνευση, αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την υπερεργασία, τις διακρίσεις, τις παρενοχλήσεις καθώς και την οποιαδήποτε παρέμβαση προς τον εργαζόμενο

team

Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και κοινωνικής υψηλής στοχοθέτησης μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης

environment

Ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής ευθύνης και συνεισφοράς μέσα από ομαδικές δράσεις περιβαλλοντικού και κοινωνικού προσανατολισμού

Oι Δεσμεύσεις μας στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

 • Μηδενική φτώχια
 • Καλή υγεία και ευημερία
 • Ποιοτική εκπαίδευση
 • Ισότητα των φύλων
 • Καθαρό νερό και αποχέτευση
 • Φτηνή και καθαρή ενέργεια
 • Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
 • Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές
 • Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 • Δράση για το κλίμα
 • Ζωή στη στεριά
 • Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
pdf

Λήψεις αρχείων (PDF)

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017
Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017
Μηνύματα
Μηνύματα
Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Κοινωνία
Κοινωνία
Περιβάλλον
Περιβάλλον
gri
Εργαζόμενοι
Υπεύθυνη εξυπηρέτηση πελατών και προμηθευτών
Υπεύθυνη εξυπηρέτηση πελατών και προμηθευτών